Vpis v srednjo šolo

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši!

Posredujemo vam nekaj osnovnih informacij o vpisu v srednjo šolo.

V petek, 10. 2. 2017 in soboto, 11. 2. 2017, je informativni dan. Ta dan so učenci pouka prosti (malica, kosilo je odjavljeno).
Namesto pouka imajo oglede izbranih srednjih šol. Prva predstavitev se na vseh srednjih šolah začne ob 9. uri, druga pa ob 15. uri. V soboto, 11. 2. 2017, se predstavitve začnejo ob 9. uri.

Učenci so vse informacije dobili v šoli.

Na spodnjih povezavah najdete nekaj koristnih informacij.

Prisrčen pozdrav!

Šol. svet. služba

Mirno morje po Mirnem morju 2016

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani,
»MIRNO MORJE« je eden največjih socialno-pedagoških projektov v Evropi za otroke s posebnimi potrebami, za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Letošnje dvaindvajsete mirovne flote se je tretji teden v septembru 2016 udeležila tudi posadka OŠ Duplek.

Letošnji projekt bomo zaključili z dogodkom MIRNO MORJE PO MIRNEM MORJU 2016. Veseli bomo, če se nam boste pridružili v petek, 10. 2. 2017, ob 18.00 v jedilnici OŠ Duplek, na Korenski cesti 31, v Sp. Dupleku.
Predstavili Vam bomo celotni projekt in seveda razkrili letošnje dogodivščine, ki smo jih doživeli na morju.

Vljudno vabljeni!

Koordinatorica in izvajalka projekta MM za OŠ Duplek:
Nina Mohar Krajnc

Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2017/2018 v OŠ Duplek

Vpis. ki bo potekal sočasno v OŠ Duplek, na podružnici Dvorjane in Zg. Duplek, bo v naslednjih terminih:

  • v sredo, 15. 2. 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v četrtek, 16. 2. 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

1. Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.
2. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2017 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2011). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.
3. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico otroka vpisati v javno osnovno šolo ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.
Informacije pri šolski svetovalni službi (Marija Baškarad): 02 621 28 11.

Ravnatelj:
prof. Đano Novak

Stran 1 od 3123