Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Geološko- paleontološka razstava na naši šoli
»SKRIVNOSTNI SVET MINERALOV IN FOSILOV«
PONEDELJEK, 9. OKTOBER 2017 V NARAVOSLOVNI UČILNICI

Teme razstave:
Minerali, fosili, trdota mineralov po Mohsu, kamnine na naših tleh, magnetizem

  • nastanek vesolja, Zemlje
  • geologija zemlje- kamninska in mineralna sestava zemlje, sestava tal, preperevanje, predstavitev (razstava) mineralov in kamnin, njihove lastnosti
  • paleontologija- nastanek življenja na zemlji, pojav človeka, predstavitev (razstava) fosilov
  • ekologija- splošno, odnos človeka do okolja

Namen razstave, cilji:

  • spoznavanje nastanka vesolja, predstavitev geoloških in paleontoloških zanimivosti, izobraževanje
  • prepoznavanje kamnin
  • promocija narave, povezovanje z naravo, ekološko osveščanje
  • minerali, fosili in izdelki so odličen pripomoček otrokom pri spoznavanju in zavedanju pestrosti in edinstvenosti narave okoli nas, prav tako primerno darilo,…

Razstavo si lahko ogledajo učenci vseh razredov. Za vsak razred je predviden čas ogleda in kratka razlaga (15. minut).
Razstava bo na ogled tudi v popoldanskem času – čas govorilnih ur. Obiskovalci imajo možnost kupiti kakšen mineral oz. fosil!
Branko Krajnc