Tekmovanje v znanju zgodovine

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine so prejele bronasto priznanje Žana Ivana Halužan Sagadin 8.b, Iris Gole 8.b in Urša Koser 8.a.
Žana in Iris sta se uvrstili na področno tekmovanje, kjer je Žana osvojila srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.
Vsem čestitke za dosežen uspeh!

mentorica: Marina Herman

Šolski parlament – “Šola in šolski sistemi”

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

V ponedeljek, 19. 2. 2018, smo na šoli izvedli šolski parlament na temo Šola in šolski sistemi. Enajst učencev se je od oktobra pripravljalo na to temo, spoznavali so nova znanja, izmenjevali mnenja in se učili zagovarjati svoja stališča. V tem času so spoznavali tuje šolske sisteme, obiskali waldorfsko šolo v Mariboru, opravili razredne ure v 4. in 5. razredih in nato na koncu izvedli šolski parlament, na katerega smo povabili tudi učiteljico ga. Sonjo Ritonijo in ga. Jožico Mikuž Horvat, ki sta nam predstavili, kako je potekalo učenje in življenje otrok v šoli nekoč.
Vsi učenci so se zelo izkazali pri predstavitvah in izražanju svojega mnenja, skupaj pa smo določili tri predstavnike, ki bodo zastopali našo šolo na regijskem otroškem parlamentu v Mariboru. To so: Karolina Pernek 7.b, Urša Koser 8.a in Žana Ivana Sagadin Halužan 8.b.

Mentorica OP: Valentina Gaberšek Jančič

Objavljen razpis štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Podelilo se bo 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanje. V šolskem letu 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije bodoči dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. letnik izobraževalnih programov za deficitarne poklice.

Ob tem velja izpostaviti, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete v priloženem letaku in spletni strani sklada.

Letak za učence_2018-2019

Prilagamo pa tudi povezavo do kratkega predstavitvenega filma o štipendijah za deficitarne poklice https://youtu.be/jvhwX0axBUQ .

Vpis otrok v vrtec pri OŠ Duplek za šolsko leto 2018/19

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Vpis v enote Spodnji Duplek, Dvorjane in Zgornji Duplek bo potekal: od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018 od 7. do 16. ure.

Vloge za vpis lahko dvignete v enotah vrtca, v računovodstvu ter tajništvu šole, oddate pa jih lahko samo v tajništvu ali računovodstvu.
Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.

V sredo, 7. 3. 2018, bo v enotah vrtca (Sp. Duplek, Zg. Duplek, podružnična šola Zg. Duplek) “Dan odprtih vrat”, kamor ste vabljeni starši z otroki med 9. in 10. uro.

Pomočnica ravnatelja: Milena Drevenšek
Ravnatelj: Đano Novak

Stran 1 od 212