Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

RAZPIS ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 V OSNOVNI ŠOLI DUPLEK

Vpis, ki bo potekal sočasno v OŠ Duplek, na podružnici Dvorjane in Zg. Duplek, bo v naslednjih terminih:

  • v sredo, 21. 2. 2018, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
  • v četrtek, 22. 2. 2018, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.
  1. Starše oz. skrbnike otrok prosimo, da imajo pri vpisu s seboj identifikacijski dokument.
    .
  2. V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2018 dopolnili starost šest let (rojene v letu 2012). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezen.
    .
  3. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico otroka vpisati v javno osnovno šolo ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola soglaša s tem.

Informacije pri šolski svetovalni službi (Marija Baškarad): 02 621 28 11.

Ravnatelj:
prof. Đano Novak