Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši,

na Vas se obračamo s prošnjo, da v čimvečjem številu izpolnite anketo o Vašem zadovoljstvu z delom učiteljev in možnostjo izboljšanja le-tega na naši šoli. Anketo izpolnite na povezavi: http://url.sio.si/7cd

Anketa je anonimna!

Že vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje.