“Slovenski tradicionalni zajtrk” in “Igre mojega otroštva”
potek naravoslovnega dne:


Pripravili: Valentina Gaberšek Jančič in Marija Baškarad

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook