Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 1. 6. 2020, odpiramo vrata naše šole še za učence od 4. in 5. razreda, s 3. 6. 2020 pa za učence 6., 7. in 8. razreda. Prosimo, da izpolnjeno izjavo (PRILOGA 1) otrok prinese v ponedeljek v šolo (tisti, ki se vračajo prvič).

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je za novo situacijo pripravil NIJZ. Pouk se bo organiziral v matičnih učilnicah, učenci učilnic ne bodo menjavali.
Pomembno je izvajati tudi priporočene ukrepe prihoda v šolo (razkuževanje rok), vstopanja v šolo, gibanja po šoli, fizična distanca in uporaba mask.

Pouk bo potekal po urniku, kot je bil določen pred pandemijo. Šolski avtobusi bodo vozili po voznem redu, ki je bil določen na začetku šolskega leta. Na avtobusu naj učenci uporabljajo masko. Kdor ima možnost lastnega prevoza svojega otroka, naj to stori, saj se s tem zmanjša število otrok na avtobusu.

V stavbo šole se vstopa pri vhodih:

  • vrtčevski otroci – vhod za vrtec pri parkirišču
  • učenci 1. – 5. razreda – vhod pri zobozdravniku
  • 6. – 9. razredi – vhod na hodnik, ki vodi do telovadnice.

Zaposleni v šoli si bomo prizadevali, da se bodo otroci ob vrnitvi počutili varno, sprejeto in srečno.

Lepo pozdravljeni in pazite nase,
Đano Novak, ravnatelj

PRILOGA 1 – IZJAVA STARŠI

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook