Spoštovani starši in učenci!

V skladu z odločitvijo MIZŠ, se bo pouk za učence 6. – 9. razreda v prihodnjem tednu izvajal na daljavo. Pouk bo potekal po urniku in na način kot se je izvajal v spomladanskem času, torej preko že pripravljenih spletnih učilnic.
Vse ostale dejavnosti bodo odpadle.

Za učence 1. – 5. razreda bo pouk potekal v šoli. Avtobusni prevozi ostajajo nespremenjeni.

Ravnatelj
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook