Spoštovani starši,

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi, določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Obveščamo vas, da se varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morate obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

V naslednjih dneh bo Občine Duplek objavila poziv učencem s prebivališčem v občini, da se prijavijo na brezplačni topli obrok.
Do toplega obroka bodo upravičeni vsi učenci, ki so že do sedaj imeli subvencionirano kosilo.
Učenci se bodo na topli obrok prijavili preko šole, ki jo obiskujejo. Način prevzema obroka bo določila naknadno Občina.

Delo na daljavo bo za učence potekalo podobno kot smo to že počeli. Učitelji bodo pri tem upoštevali vsa priporočila Zavoda za šolstvo. Vse starše naprošamo, da nudite učencem podporo, jih pri delu vzpodbujate in pomagate pri organizaciji-urniku dela učencev. V kolikor se pojavijo določene težave o tem obvestite razrednika. Želja in dolžnost nas vseh mora biti, da bodo učenci ostali aktivni pri šolskem delu, saj je to pogoj za njihov uspešen napredek.

Pazite nase in vaše bližnje ter ostanite zdravi.
Ravnatelj

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook