OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV V ČASU DELA NA DALJAVO

Spoštovani učenci in starši,
za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020 je ministrica za izobraževanje znanost in šport izdala sklep, s katerim se določajo ukrepi v zvezi z ocenjevanjem znanja, napredovanja učencem, opravljanje predmetnih in popravnih izpitov ter nacionalnim preverjanjem znanja.

1. Ocenjevanje znanja:
• Izvaja se pred učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.
• Pri predmetih, ki so po predmetniku določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, ki se izvajajo več kot dve uri tedensko, se znanja učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu in vsaj enkrat se oceni znanje učencev v drugem ocenjevalnem obdobju.
• Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učitelj uporablja različne načine ocenjevanja glede na cilje oziroma standarde znanja, pri čemer ne velja, da večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
• Učenec, ki je v 2. oc. obd. ocenjen negativno, mora imeti možnost pridobiti še vsaj eno oceno do zaključka šol leta.

Učenci bodo o oblikah in načinih ocenjevanja znanja posameznega predmeta obveščeni od učitelja, ki ga poučuje.

2. Napredovanje učencev iz razreda v razred:
• Učenec 3., 4., 5. in 6 r., ki je negativno ocenjen lahko razred ponavlja na predlog razrednika in v soglasju s starši.
• Učenec 7. in 8. r. z več kot tri negativne ocene, razred ponavlja. S tremi negativnimi ocenami lahko opravlja do konca šol. l. popravni izpit in sicer največ tri krat.
• Pri opravljanju predmetnih izpitov na enak način lahko učenci opravljajo popravni izpiti, če ima več kot tri ocene negativne razred ponavlja.
• Učenec 7. in 8. razreda, ki do konca šolskega leta ni pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, pogojno napreduje v višji razred. Če v tretjem roku izpita ne opravi uspešno, razred ponavlja.

3. Roki za popravne izpite:
• Tretji rok je od 11. 9. do 18. 9. 2020
• Za učence se organizira 10 ur dopolnilnega pouka za posamezni predmet.

4. Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:
• 0d 1. do 6. razreda: od 1. 6. do 24. 6. in za 7., 8. in 9.r.: od 1. 6. do 2. 7. ter v drugem roku od 1. do 9.r. od 18. 8. do 31. 8. 2020.

5. Nacionalno preverjanje znanja
• Se ne izvede.

Ravnatelj, Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Izbirni predmeti za učence od 3. do 8. razreda

Spoštovani starši in učenci!

Trenutne razmere ne dopuščajo, da se na izbirne predmete za naslednje šolsko leto prijavljate tako, kot ste to naredili lansko leto.
Prijava na izbrane predmete bo možna samo preko spleta – rok za prijavo je podaljšan na 11. maj  2020.

Pred vami je nabor predmetov, ki jih lahko izbirate. Preglejte predstavitve, razmislite in izberite.

Učenci, ki boste naslednje šolsko leto obiskovali 4., 5. ali 6. razred, lahko izbirate iz nabora neobveznih izbirnih predmetov (izberete le en predmet).

Učenci, ki pa boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred, pa izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov (izberete 2 predmeta). Podrobnejša navodila in pojasnila najdete v tej prilogi: Obvestilo_izbirni

Za izbiro predmetov za vašega otroka si morate starši potrditi t.i. GDPR račun na eAsistentu. Postopek je relativno preprost; razredniki vam bodo posredovali GDPR kodo (12 mestna koda) nato pa sledite tem korakom:

S tem pridobite dostop do portala za starše, kjer lahko za svoje otroke izberete izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Pomoč pri prijavi v GDPR vam nudi podjetje eŠola na številki: 01 777 33 99

Še video navodila:

Želimo vam vse dobro. Ostanite zdravi!

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Vpis v srednjo šolo

Spoštovani starši! Dragi devetošolci!

Novi rok za oddajo prijavnic za vpis v 1. letnik srednje šole je 11. 5. 2020.

Postopek

1. Prijavnico natisnete, učenec jo skupaj z vami izpolni.
2. Podpiše jo učenec/kandidat in vi.
3. Pošljete priporočeno na naslov šole.

Naslove šole najdete v prilogi Razpis za vpis na strani 23 – Podravska regija.
Tukaj najdete tudi informacijo o programu v katerega se bo učenec vpisal.

ali Če imate možnost izpolnjeno in podpisano prijavnico skenirate in pošljete na elektronski naslov šolske svetovalne službe izbrane šole in prosite za potrditveni mail.

Pošljete ENO prijavnico na prvo izbrano šolo.
V kolikor bo omejitev vpisa boste kasneje prenesli prijavnico.

Za vprašanja in informacije sem na voljo na
marija.baskarad@os-duplek.si
ali 040 188 404

Lep pozdrav
Šolska svetovalna služba OŠ Duplek
Marija Baškarad

Priloge: Razpis-za-vpis in  Nova_prijavnica_za_vpis_v_srednjo_solo

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Tehnični dan za učence od 6. do 9. razreda – četrtek, 9. 4. 2020

(Ta dan v spletnih učilnicah ne bo za učence od 6. do 9. razreda nobene druge aktivnosti)

Dragi učenci! Tehnični dan je tokrat likovno obarvan – tema likovne naloge je poslikava PIRHOV oz. PISANIC, ki so simbol prihajajočih praznikov ali likovni izdelek na to temo. Pri ustvarjanju likovnega izdelka imate proste roke, tako pri izbiri tehnike, kot pri izbiri materiala za ustvarjanje. Pomembno je, da uporabite svojo domišljijo, kreativnost in izvirnost, ter da so osrednji motiv likovnega dela pirhi. Ko boste pirhe umetniško okrasili, jih lepo aranžirajte (naredite dekoracijo – v priloženih dokumentih in povezavah najdete kakšne ideje) in naredite vsaj 3 FOTOGRAFIJE, ki jih oddate v forum pri predmetu LUM – Likovna umetnost najkasneje do sobote 11. aprila 2020.

Še obširnejša navodila so tukaj, pa še nekaj informacij o natečaju.

Nekaj idej najdete tukaj in tukaj.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
Stran 3 od 6712345...102030...Zadnja »