Stavka – 14. marec 2018

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v osnovnih šolah ne bo pouka.

V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej (do ponedeljka) dogovorjeni z razrednimi učitelji, bodo stavkajoči poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti (v skupini v Sp. Dupleku za nujno varstvo).

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.

Glavni stavkovni odbor SVIZ

Govorilne ure za starše učencev centralne šole

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši!

Govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda bodo potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu.
Za starše učencev od 6. do 9. razreda pa ostane termin nespremenjen t.j. vsak drugi ponedeljek v mesecu.
O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.
Starši se boste na govorilne ure lahko najavili pri razredniku z vpisom v preglednico, ki bo objavljena na spletni strani naše šole.

Lepo pozdravljeni!

Tekmovanje v znanju zgodovine

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Na šolskem tekmovanju iz zgodovine so prejele bronasto priznanje Žana Ivana Halužan Sagadin 8.b, Iris Gole 8.b in Urša Koser 8.a.
Žana in Iris sta se uvrstili na področno tekmovanje, kjer je Žana osvojila srebrno priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje.
Vsem čestitke za dosežen uspeh!

mentorica: Marina Herman

Šolski parlament – “Šola in šolski sistemi”

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

V ponedeljek, 19. 2. 2018, smo na šoli izvedli šolski parlament na temo Šola in šolski sistemi. Enajst učencev se je od oktobra pripravljalo na to temo, spoznavali so nova znanja, izmenjevali mnenja in se učili zagovarjati svoja stališča. V tem času so spoznavali tuje šolske sisteme, obiskali waldorfsko šolo v Mariboru, opravili razredne ure v 4. in 5. razredih in nato na koncu izvedli šolski parlament, na katerega smo povabili tudi učiteljico ga. Sonjo Ritonijo in ga. Jožico Mikuž Horvat, ki sta nam predstavili, kako je potekalo učenje in življenje otrok v šoli nekoč.
Vsi učenci so se zelo izkazali pri predstavitvah in izražanju svojega mnenja, skupaj pa smo določili tri predstavnike, ki bodo zastopali našo šolo na regijskem otroškem parlamentu v Mariboru. To so: Karolina Pernek 7.b, Urša Koser 8.a in Žana Ivana Sagadin Halužan 8.b.

Mentorica OP: Valentina Gaberšek Jančič

Objavljen razpis štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Podelilo se bo 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanje. V šolskem letu 2018/2019 bodo imeli možnost pridobitve štipendije bodoči dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 prvič vpisani v 1. letnik izobraževalnih programov za deficitarne poklice.

Ob tem velja izpostaviti, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete v priloženem letaku in spletni strani sklada.

Letak za učence_2018-2019

Prilagamo pa tudi povezavo do kratkega predstavitvenega filma o štipendijah za deficitarne poklice https://youtu.be/jvhwX0axBUQ .

Stran 3 od 3112345...102030...Zadnja »