Neobvezni izbirni predmeti (4. do 6. razred)

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

V naslednjem šolskem letu bomo šole lahko ponudile pet neobveznih izbirnih predmetov, in sicer: računalništvo, šport, umetnost, tehniko in tuji jezik. Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur na leto.
Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6. razredu.

Informacije o predmetih

Obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred)

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Kaj so izbirni predmeti?
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

Kaj učenec izbira?
Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.
Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:
• v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
• v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Če učenec izbere kot izbirni predmet tuj jezik, je s tem že izbral dve uri izbirnega pouka tedensko in mu ni potrebno izbrati še enega predmeta, če si tega ne želi.
Tuj jezik je predmet, ki poteka tri leta, kar pomeni, da mora učenec najprej opraviti tuj jezik 1, če želi obiskovati tuj jezik 2, oziroma 3.
Triletna predmeta sta prav tako likovno snovanje ter verstva in etika.
Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.
Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Postopek izbire – rangiranje
Na seznamu izbirnih predmetov naj učenec obvezno izbere, oz. označi predmete od 1 – 6.
(1 pomeni 1. željen predmet, 2 pomeni 2. željeni predmet …).
Rangiranje je pomembno zaradi tega, ker ni nujno, da se bodo vsi ponujeni predmeti tudi izvajali. Izvajali se bodo predmeti, ki bodo na lestvici čim višje, torej najpogosteje izbrani.

Obvestilo

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Po športnem dnevu, 17. 4. 2018, je na atletskem stadionu ostalo precej oblačil (jakne, hlače, majice). Oblačila se nahajajo v šoli pri dežurni mizi.

Prezračimo omare – Spomladanska izmenjava oblačil – 19. 4. 2018

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

OŠ Duplek ponovno prireja akcijo Prezračimo omare – spomladanska izmenjava oblačil!
Izmenjava oblačil je po eni strani odlična priložnost za osvežitev vaše garderobe, po drugi strani pa s sodelovanjem v akciji rušite tabuje o rabljenih oblačilih in na ustvarjalen način podaljšujete življenjski cikel izdelka.

Namenjena je izmenjavi odvečnih oblačil, šolskih potrebščin in knjig.
Prezrači omare in osvobodi stanovanje vsega nepotrebnega. Zberi vsa odvečna, lepo ohranjena oblačila, uporabne šolske potrebščine in knjige. Prinesi jih v šolo in se nam pridruži v menjalnici.

Izmenjava poteka po načelu »Prinesi – odnesi – podari«!

Akcija bo potekala v četrtek, 19. 4. 2018, od 17. do 19. ure v jedilnici OŠ Duplek, Korenska c. 31, Sp. Duplek.
Zbirali bomo:

  • ohranjena moška, ženska in otroška oblačila (za starost od 0 – 15 let),
  • ohranjeno moško, žensko in otroško obutev (za starost od 0 – 15 let),
  • otroške igrače,
  • šolske potrebščine (zvezke, pisala, peresnice, ravnila…,
  • modni dodatki (šali, rute, pasovi, nakit…),
  • otroško in mladinsko literaturo.
  • Če ne želite izmenjave, pa bi radi osvobodili stanovanje nepotrebnega, vas vabimo, da nam prinesete in podarite oblačila, šolske potrebščine in knjige. Razdelili jih bomo tistim, ki jih potrebujejo.

Pridruži se nam. Ne misli samo na novo obleko, izmenjava je poceni in še eko!

Vodji akcije:
Marina Herman in Marjetka Bezjak

Dan za spremembe – 2018

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

OŠ Duplek se tudi letos vključuje v vseslovenski Dan za spremembe s svojo akcijo Prezrti zakladi dediščine.
Namen letošnje akcije je povezovanje skupnosti. Zato bomo v četrtek, 5. 4. 2018, prehodili pot v okolici naše šole povezani učenci, starši, stari starši in različne organizacije spoznavali primere naše stavbne dediščine – kapelice. Vsak dan hodimo mimo njih, vendar ne poznamo njihove vsebine, namena in vrednosti. Skušali bomo poiskati skupne rešitve za njihovo večje prepoznavanje in ohranjanje. Z akcijo se tudi pridružujemo evropskemu letu kulturne dediščine.

Zbirališče bo ob 13.30 pred OŠ Duplek.
V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena na četrtek, 12. 4. 2018, ob isti uri.

Pridružite se nam pri sodelovanju in povezovanju vseh, ki jim ni vseeno za kakovost življenja v skupnosti in ohranjanje naše skupne dediščine!

M. Herman in M. Bezjak

Stran 5 od 34« Prva...34567...102030...Zadnja »