Popestrimo šolo

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

logotip poš1 logotip poš2 logotip poš3


V OŠ Duplek bo v tem šolskem letu potekal projekt Popestrimo šolo z naslovom Zaklad zabave, ustvarjalnosti in znanja, ki je bil potrjen na javnem razpisu in ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Šolam ponuja možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam učencev, in sicer
zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi ter da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, te razvijejo.

Otrokom bo preko podaktivnosti ponujena možnost gradnje pozitivne samopodobe in samospoštovanja, kar jim bo omogočalo prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. Vse podaktivnosti bodo brezplačne in bodo potekale po rednem pouku v šoli in v tedenskih ter poletnih počitnicah. V projekt so vključene naslednje podaktivnosti, ki se nanašajo na individualno delo z učenci, mentorsko delo s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov ter na počitniške aktivnosti:

Z učenjem do uspeha

Bodi FIT

Razvozlajmo matematične uganke

Mladi govorniki

Gradim prijateljstvo

Na potep s košarico

Eksperimenti mladega raziskovalca

Potovanje v preteklost

Pravljični svet z lutkami

Zabavna angleščina

Velikonočna delavnica

Pust

Igram, pojem, plešem

Odpad je lahko bogat

Šport za zabavo

Gusarji iščemo zaklad

Turbo voznik

Nadobudneži na delovnem mestu

Ljubitelji živali in rastlin

Aktivnosti bodo potekale od januarja do konca avgusta 2015. Učenci bodo o načrtovanih dejavnostih sproti obveščeni.

Projekt bo potekal v sodelovanju s partnersko šolo OŠ Korena.