Sadeži družbe

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

SADEŽI DRUŽBE je projekt v okviru Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva. Namen je ustvarjanje in krepitev vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Glavni cilj je prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, torej s povezovanjem šol in društev upokojencev. S tem se spodbuja medgeneracijsko sodelovanje med udeleženci.

Temu projektu se je letos spomladi pridružila tudi naša šola, saj smo v preteklosti izvajali številne aktivnosti, ki sodijo vanj. Medgeneracijsko sodelovanje smo uspešno izvajali pri obujanju kulturne dediščine in projektu Simbioza.

Cilji projekta Sadeži družbe na OŠ Duplek so:

  • vključevanje vseh učencev ne glede na učne sposobnosti,
  • višanje samopodobe, odgovornosti, strpnosti, potrpežljivosti, empatije in izkustvenega učenja pri učencih prostovoljcih,
  • kvalitetna izraba prostega časa,
  • spoznavanje vrednot tradicije, načina življenja nekoč, priprava na lastno kakovostno starost,
  • predajanje vrednot in kulturnih izročil, krepitev socialnih vezi in sožitja,
  • izgubljanje predsodkov do starejših,
  • večja povezanost z lokalno skupnostjo.

Z medgeneracijskimi aktivnostmi bomo preko povezovanja mladih in starejših ter s spodbujanjem prostovoljstva skušali prenašati znanja med generacijami. »Ne zapravljajmo izkušenj, ki nam jih podarjajo predniki, ker moramo to dediščino zapustiti naslednikom.«