Spoštovani straši in skrbniki,

Obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko rizičnem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Obe spremembi sta objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/22 z dne 17. 1. 2022.

Spremembe, ki pričnejo veljati danes, v sredo, 19. 1. 2022, so:

– V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno- zobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 14 dni.

– Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene: 
to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni
ali
predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

– S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je veljalo doslej.

Hvala za razumevanje in sodelovanje, saj na ta način skupaj skrbimo za varno delo v šoli.

S prijaznimi pozdravi, ravnatelj.

Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook