Bodoča prvošolka! Bodoči prvošolec!

Vabimo te na druženje s tvojimi bodočimi sošolci, razredničarko in učiteljicami podaljšanega bivanja.

Dobimo se v sredo, 25. 5. 2022, ob 17. 00 v večnamenskem prostoru na matični šoli, Korenska cesta 31. Srečanje bo potekalo za vse tri šole istočasno. Otroci se bodo razdelili v skupine po razredih (1. a Sp. Duplek, 1. b podružnica Dvorjane in 1. c podružnica Zg. Duplek).

Starši boste med tem dobili informacije:

  • glede všolanja vaših otrok s strani ravnatelja in svetovalne delavke,
  • predstavitev projekta HAPHC. Predstavitev bo vodil doc. dr. Tine Kovačič, vodja projekta in predstojnik magistrskega in doktorskega študijskega programa fizioterapija na Almi Mater Europaea.

Prisrčno vabljeni!

Šolska svetovalna služba: Marija Baškarad
Ravnatelj: Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook