Spoštovani!
V zadnjem obdobju beležimo med učenci uporabo različnih novih izdelkov, ki vsebujejo tobak oziroma nikotin, to so npr. elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki in nikotinske vrečke. Med mladostniki postaja zelo popularen tudi snus (fuge), ki se označuje kot tobak za žvečenje.
V nadaljevanju najdete nekaj informacij in povezave do njih.

Naslov predavanja: Elektronske cigarete in drugi novi tobačni/nikotinski izdelki v Sloveniji (Novi tobačni izdelki in izdelki z nikotinom v Sloveniji)
Trajanje predavanja: 30 minut. Ključen je ogled predavanja v celoti, da se pridobijo informacije o vseh izdelkih in tveganjih za mladostnike.
Ciljna skupina predavanja: Šolski delavci in starši. Predavanje ni namenjeno mladostnikom, saj med tistimi, ki teh izdelkov ne poznajo, ne smemo delati ”reklame” zanje. Mladostnikom mora podajati informacije oseba, ki ima znanje (po ogledu predavanja) in informacije prilagodi stanju pri posamezniku oziroma v razredu.
Kratek opis predavanja: V polurni predstavitvi bodo predstavljeni novi tobačni izdelki in izdelki z nikotinom, predvsem elektronske cigarete (”vejpi”) pa tudi tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, nikotinske vrečke (beli snus) in tobak za oralno uporabo (snus ali fuge), ki prav tako postaja vedno bolj popularen med mladostniki v Sloveniji. Predstavljene bodo informacije o tem, kaj danes vemo o teh izdelkih, zakaj je uporaba teh izdelkov še posebej tvegana za otroke, mladostnike in mlade odrasle, kakšna je razširjenost uporabe teh izdelkov v Sloveniji med odraslimi in mladostniki in kako slovenska zakonodaja ureja te izdelke.

Posnetek predavanja je na voljo na povezavi: https://youtu.be/yLibKzWHoSc
Pogosto vprašanje staršev, ki ga v zvezi s to tematiko prejmemo je, kako se pogovarjati z mladostnikom in kako zmanjševati uporabo teh izdelkov, zato prilagamo nekaj splošnih napotkov na to temo (dokument: Kako se pogovarjati z mladostnikom in preprečevati uporabo izdelkov z nikotinom).
Na spletni strani ToSemJaz sta objavljena dva prispevka, ki vsebujeta opis teh izdelkov in navedbe, kako nikotin iz teh izdelkov deluje na mladostnika. Oba prispevka sta napisana v mladostniku prijaznem jeziku. Na voljo sta na povezavah:
https://www.tosemjaz.net/razisci/droge-in-zasvojenost/spoznaj-resnico-o-nikotinu/ in
https://www.tosemjaz.net/razisci/droge-in-zasvojenost/vpliv-nikotina-v-tobacnih-in-povezanih-izdelkih-na-mozgane/

Vir: https://nijz.si/