Razpis za ravnatelja/ravnateljico

Svet zavoda Osnovne šole Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 9. 2021.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

– dokazilo o izobrazbi,

– dokazilo o pridobljenem nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,

– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda (vrtec in osnovna šola) za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet Osnovne šole OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Duplek

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Govorilne ure za starše učencev centralne šole – od 1. do 9. razreda,

Pozdravljeni.
V ponedeljek, 15. marca, bomo med 16.30 in 18.30 uro izvedli govorilne ure za starše učencev centralne šole.
Glede na epidemiološko situacijo bomo tokrat govorilne ure izvajali s pomočjo video konferenc (Zoom).
Postopek je zelo podoben naši utečeni obliki:
1) Rezervirajte si termin z učiteljem (na voljo so tako razredniki kot nerazredniki) z vpisom svojega imena in oddelka vašega otroka (npr: Jože Volk, 7.b) v preglednico (povezave do preglednic so spodaj).
2) Najkasneje v ponedeljek dopoldan boste od učitelja/učiteljev dobili povezavo do učiteljeve Zoom konference.
3) V ponedeljek vsaj nekaj minutk pred dogovorjenim terminom obiščite povezavo, ki ste jo dobili od učitelja.
4) Ob dogovorjeni uri vas bo učitelj iz čakalnice sprejel v videokonferenco, kjer vam bo na voljo 7 minut.
5) Za pomoč pri video konferencah Zoom se lahko obrnete tudi na svoje otroke, ki imajo bogate izkušnje komuniciranja na ta način.

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Športni dan “Pohod po Dupleku”, ponedeljek 8. marec (6. – 9. razred)

Datum: PONEDELJEK, 8. 3. 2021

Prihod v šolo: do 7.30 (6. do 9. razred)

Zbirališče: 7.30 asfaltno igrišče za šolo, VSAK RAZRED STOJI PRI SVOJI OZNAKI (mehurček). DRŽITE RAZDALJO. S seboj imejte MASKE.

Malica: 7.30 – 8.00 (asfaltno igrišče za šolo). Malico prevzamete pri kuhinji in jo odnesete na igrišče k posameznim razredom

Pohod: 8.00 – 8.10 Ponovitev navodil za varno hojo (prometni predpisi in navodila NIJZ). Razredi odhajajo z zamikom nekaj minut, da se učenci različnih razredov ne bi mešali med seboj.
Trasa pohoda: OŠ Duplek – Šolska pot – Talce – stari mlin – Zabrege – Pri križu – prečkamo glavno cesto – na nasip – Wake park (počitek). Povratek v smeri OŠ Duplek.

Kosilo: po ustaljenem urniku

Šolski avtobus: vozi po ustaljenem voznem redu.

Kdor v ponedeljek ne bo imel kosila naj ga pravočasno odjavi.

ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU.

Oblecite in obujte se vremenu in aktivnosti primerno. Pridite v športnih oblačilih in obutvi (po potrebi pokrivalo za zaščito glave, lahko sončna očala, zaščitno kremo proti soncu ali dežnik, če bo vremenska napoved dež, po želji pohodne palice).

S seboj imejte steklenico VODE!

Astmatiki in alergiki ne pozabite na ustrezna zdravila oz. pripomočke (pravočasno vzemite zdravila).

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Uporaba zaščitnih mask

Spoštovani starši in skrbniki,
Obveščamo vas, da je Vlada RS dne 3. 3. 2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok bo začel veljati 5. 3. 2021. Spremenjen je odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. do 9. razreda obvezna tudi v učilnicah, za vse ostale učence je priporočena.

Hvala za razumevanje.
Ostanite zdravi.

Ravnatelj: Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Obvestilo o vpisu otrok v vrtec

Vpis bo potekal med 22. 3. 2021 in 26. 3. 2021.

Priporočljiva je oddaja vpisne vloge po elektronski pošti na e-naslov mojca.ravnjak@guest.arnes.si ali po fizični pošti na naslov Vrtec pri OŠ Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Sp. Duplek, s pripisom Vpis.

Osebna oddaja vpisnih vlog bo mogoča v pisarni pomočnice ravnatelja za vrtce:

 • v ponedeljek, 22. 3. 2021, med 7:00 in 9:00 ter med 14:00 in 17:00,
 • od torka do petka, 23. 2. 2021 – 26. 3. 2021, med 7:00 in 9:00 ter med 14:00 in 16:00.
  Vloge prinašajte posamično in upoštevajte varnostne ukrepe.

Vloge za vpis v vrtec najdete na spletni strani vrtca in izpolnjene prinesete na vpis.

Ravnatelj:
Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Organizacija šolskih prevozov – sprememba od 25. 2. 2021

ZJUTRAJ ostaja vozni red nespremenjen za Arrivo in šolski kombi Damiš.
POVRATEK – spremembe:

 1. ŠOLSKI AVTOBUS ARRIVA:
  Prvi prevoz (2. – 5. razred)
  • 12.20 OŠ Sp. Duplek – v smeri Dvorjane – Vurberk.
  • 12.45 OŠ Sp. Duplek – v smeri Zg. Dupleka.
  Drugi prevoz (6. – 9. razred)
  • 13.20 OŠ Sp. Duplek – v smeri Dvorjane – Vurberk.
  • 13.45 OŠ Sp. Duplek – v smeri Zg. Dupleka.
 2. ŠOLSKI KOMBI DAMIŠ:
  • 12.20 OŠ Dvorjane – v smeri Ciglence – Johe – režijski obrat.
  • 13.10 OŠ Sp. Duplek – v smeri Johe – Ciglence – Zimica – Zg. Duplek – Zapolutke. V primeru prevelikega števila učencev prevoznik pelje v dveh skupinah.
  • 13.35 OŠ Zg. Duplek – v smeri Zapolutke.
  • 14.10 OŠ Dvorjane (2.skupina učencev).
  Na avtobusu je obvezna uporaba maske in razkuževanje pri vstopu.
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Vpis v 1. razred ali odložitev šolanja?

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!
V kolikor imate dvome ali je vaš otrok pripravljen za vstop v šolo vam svetujemo, da se o tem dvomu pogovorite z vzgojiteljico vašega otroka. Na pogovoru lahko sodeluje tudi svetovalna delavka v vrtcu. Obe strokovni delavki vašega otroka poznata in vam lahko odgovorita na vaša vprašanja in dvome

Prav tako pa je zanimiv pogovor, ki ga najdete na spodnji povezavi, v katerem boste zagotovo slišali kaj koristnega zase. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/02/ce-je-otrok-radoveden-se-zeli-uciti-potem-je-pripravljen-na-solo/

Šolska svetovalna služba

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Ponovno odprtje šole in avtobusni prevozi

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 22. 2. 2021, ponovno odpiramo vrata naše šole še za učence od 4. do 9. razreda. Od razrednikov ste prejeli obvestilo – Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo. Prosimo, da izpolnjeno in podpisano izjavo vrnete po elektronski pošti razredniku. Če te možnosti nimate, obvestite razrednika o vaših odločitvah glede prihoda, odhoda iz šole ter prehrane. Izpolnjeno izjavo pa naj otrok prinese razredniku v ponedeljek, 22. 2. 2021.

ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PREVOZOV:

ZJUTRAJ ostaja vozni red nespremenjen za Arrivo in šolski kombi Damiš.

POVRATEK – spremembe:

1. ŠOLSKI AVTOBUS ARRIVA:

Prvi prevoz (2. – 5. razred)

 • 12.30 OŠ Sp. Duplek – v smeri Dvorjane – Vurberk.
 • 12.55 OŠ Sp. Duplek – v smeri Zg. Dupleka.

Drugi prevoz (6. – 9. razred)

 • 13.20 OŠ Sp. Duplek – v smeri Dvorjane – Vurberk.
 • 13.45 OŠ Sp. Duplek – v smeri Zg. Dupleka.

2. ŠOLSKI KOMBI DAMIŠ:

 • 12.20 OŠ Dvorjane – v smeri Ciglence – Johe – režijski obrat.
 • 13.15 OŠ Sp. Duplek – v smeri Johe – Ciglence – Zg. Duplek.
 • 13.35 OŠ Zg. Duplek – v smeri Zapolutke.
 • 14.10 OŠ Dvorjane (2. skupina učencev)

Na avtobusu je obvezna uporaba maske in razkuževanje pri vstopu.

Protokole za varovanje zdravja ob prihodu otroka v šolo in odhodu otroka iz šole bomo objavili na oglasnih deskah in spletni strani šole.

Lepo pozdravljeni in vse dobro,

Đano Novak, ravnatelj

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Obvestilo o ravnanju v času epidemije koronavirusa

V stavbo se vstopa pri vhodih:

 • glavni vhod v šolo: 1. in 3. razred ter 5. – 9. razred
 • vhod pod veznim mostičkom s športno dvorano: 2. in 4. razred.
 1. Ob vstopu v objekt je OBVEZNO RAZKUŽEVANJE ROK in UPORABA MASK.
 2. Zjutraj otroke pospremite le do šolskega vhoda. V stavbo po nepotrebnem ne vstopajte. Popoldan, v kolikor otroci niso zunaj, pridete po otroka v učilnico OPB in v čim krajšem času zapustite stavbo. Prosimo, da v garderobah ne posedate in se ne dotikate predmetov in površin ter skrbite za medosebno razdaljo 1,5 – 2m.
 3. V kolikor ste bili v stiku z obolelo osebo s Covid-19 ali ste v družini opazili znake obolenja s Covid-19, to TAKOJ sporočite na elektronski naslov dano.novak@guest.arnes.si
 4. V kolikor se znaki obolenja pojavijo pri otroku tekom bivanja v šoli, ste dožni priti po otroka v čim krajšem možnem času po prejemu telefonskega obvestila.

Sp. Duplek, 18. 2. 2021
Vodstvo šole

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook