Sadje v šoli

Shema šolskega sadja

Že nekaj let naša šola sodeluje v projektu Shema šolskega sadja. To je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih. V ta namen Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Na podlagi prijave nam je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja dodelila oz. odobrila predvideno višino pomoči za tekoče leto.

Sadje in zelenjavo delimo vsaj enkrat na teden kot dopolnilo k šolski malici.

Naši učenci so ta ukrep dobro sprejeli, saj večina uživa sadje, malo manj pa zelenjavo. V jedilnici na posebni mizi ponudimo sadje oz. zelenjavo.

Pomembno je, da otroci tudi doma jedo različno sadje in zelenjavo.

Petra Kos,
organizator šolske prehrane

sadje