Jesenska kmečka opravila

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Vabimo vas, da se nam pridružite 23. 9. 2016 ob 11. uri pred OŠ Duplek, kjer bodo učenci naše šole z medgeneracijskim sodelovanjem skušali obuditi stare običaje v času spravil jesenskih pridelkov.
Prikazali bodo spravilo jesenskih pridelkov, kot so ličkanje koruze, čiščenje buč in luščenje fižola, izdelavo jabolčnika ali tukle na star način ter pripravili priložnostne jedi.
Za veselo vzdušje bodo poskrbeli harmonikarji in ljudske pevke KUD Brezner Tonček Korena.

Cankarjevo tekmovanje – povabilo k branju in tekmovanju

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Letošnje tekmovanje poteka pod naslovom NA ODRU DOMIŠLJIJE IN RESNIČNOSTI.
Tekmovanje za 1. VIO OŠ se z novim šolskim letom imenuje MEHURČKI in bo potekalo v mesecu aprilu 2017.

1. VIO

1. razred:
Frane Milčinski: Zvezdica zaspanka (katerakoli neskrajšana izdaja)

2., 3. razred
Bina Štampe Žmavc: O kuri, ki je izmaknila pesem (Domžale, Miš, 2012) in eno avtoričino pripovedno besedilo (npr. Muc Mehkošapek, Bajka o svetlobi …) po izboru mentorjev.
Dodatna literatura in priporočila za pripravo na tekmovanje bodo objavljena na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Datum tekmovanja: 7. 4. 2017

2. in 3. VIO

4., 5. razred
Boris A. Novak: Nebesno gledališče (katerakoli izdaja) in ena avtorjeva pesniška zbirka po izboru mentorjev.
6., 7. razred
Leopold Suhodolčan: Narobe svet v mestu Petpedi (katerakoli izdaja) in eno avtorjevo besedilo po izboru mentorjev.
8., 9. razred
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak (bridka komedija o agrarnem), (katerakoli izdaja) in Hotel sem prijeti sonce (katerakoli izdaja).
Dodatna literatura in priporočila za pripravo na tekmovanje bodo objavljena na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Datumi tekmovanj:

  • Šolsko tekmovanje: 9. 12. 2016
  • Območno tekmovanje: 25. 1. 2017
  • Državno tekmovanje: 11. 3. 2017

Darinka Mulaosmanović, prof. SLJ

Tekmovanje učencev 8. in 9. razreda iz znanja zgodovine

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Tema letošnjega tekmovanja se glasi:

100 LET PRVE SVETOVNE VOJNE IN SOŠKEGA BOJIŠČA – SLOVENCI IN PRVA SVETOVNA VOJNA

Čas tekmovanja
Šolsko tekmovanje: četrtek, 1. 12. 2016, ob 13.00 uri.
Področno tekmovanje: sreda, 1. 2. 2016, ob 14.00 uri.

Seznam literature za šolsko tekmovanja je tukaj.
Po prijavi se bomo dogovorili za skupne priprave.

učiteljica zgodovine M. Herman

Uši v šoli

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši!
Sporočamo vam, da so se v šoli pojavile uši.
Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno – ekonomski status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih oz. v vrtcu, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.
Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.
Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.
Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.
Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.nijz.si), kjer lahko najdete tudi več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju.
7 pravil za učinkovit boj proti ušem:
1. Dobro osvetlite lasišče svojega otroka in preglejte, ali ima uši in gnide.

2. Če uši ali gnid niste našli, lasišče redno pregledujte.

3. Če ima vaš otrok uši in/ali gnide, uporabite sredstvo za uničevanje uši.

4. Očistite predmete s katerimi je bil otrok v stiku.
Kužne vire (glavnike, pokrivala, oblačila, brisače, posteljnino…) razkužite z namakanjem v vroči vodi vsaj 10 minut, posesajte, operite pri materialu dopustni temperaturi (vsaj 60⁰C), parno zlikajte ali kemično očistite. V nasprotnem položaju lahko uši preživijo. Če osebne potrebščine ali oblačila ne prenesejo visokih temperatur, jih uničite tako, da jih tesno zavijete v plastično vrečko za vsaj dva tedna. Lahko jih tudi za 24 ur položite v zamrzovalnik. Ker si uši v času življenjskega cikla ne bodo mogle najti gostitelja in s tem hrane, bodo poginile.

5. V bazenu naj otrok obvezno uporablja plavalno kapo. Uši odlično plavajo.

6. Ne posojajte kap, šalov, glavnikov…

7. Redno pregledujte otrokovo lasišče.

Hvala za razumevanje!
Marjetka Bezjak, organizator ZHR