Projekt KO-DI-RAM

PROJEKT KO-DI-RAM II: Digitalne kompetence in računalniško mišljenje

Projekt KO-DI-RAM II krepi in razvija digitalne kompetence osnovnošolcev in dijakov po Sloveniji. Skozi serijo delavnic programiranja, varnosti na spletu, netikete in uporabe različnih digitalnih orodij otroci in mladi pridobivajo temeljna znanja iz računalništva in informatike ter krepijo svoje digitalne kompetence.

CILJ
Ustvarjanje pozitivnih učnih izkušenj, ki bodo mlade spodbudile k samostojnemu in kritičnemu raziskovanju ter sooblikovanju digitalnega sveta.

NAMEN
Vzgojiti uporabnike in ustvarjalce, ki poznajo in koristijo prednosti digitalnih tehnologij ter jih spodbuja k samostojnemu aktivnemu izobraževanju.

TRAJANJE
22 ur

POTEK
Na delavnicah se bodo učenci osredotočali predvsem na različne ravni programiranja, kot so računalniško razmišljanje, programiranje v različnih okoljih in jezikih, ter praktično uporabo teh znanj. Spoznali bodo tudi delovanje sistemov z umetno inteligenco, kritično presojali interakcije s takšnimi sistemi in jih bodo tudi sami preizkusili. Poleg tega program pripravlja udeležence na tekmovanja Bober in Pišek, ki sta med največjimi nacionalnimi tekmovanji na področju programiranja in računalniškega razmišljanja.

PARTNERJI PROJEKTA:
Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko, s skupino učiteljev in drugih izvajalcev po vsej Sloveniji.