Mirno morje

KAJ JE MIRNO MORJE – FLOTA MIRU in TOLERANCE?

»Mirno More« je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt v Evropi za otroke in mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladostnih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

PROJEKT »Mirno Morje«

– življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje. Otroci pridobijo nova, drugačna znanja

– morje, omejen prostor na jadrnici in posadka, zahtevajo medsebojno skrb in sodelovanje vseh članov

– mladostniki se učijo prevzemanja odgovornosti zase in za druge, skupinska dela, socialnih veščin

– v mnogih primerih je takšna enotedenska izkušnja enakovredna večmesečnemu delu z mladostniki v socialni ustanovi

ZAČETKI

– pridružili smo se največjemu mednarodnemu projektu za otroke in mladostnike

– vsako leto povečujemo število udeležencev pri projektu

– želimo, da bi čim večjemu številu otrok omogočili izkušnjo doživljajske pedagogike

CILJI

– širjenje kulture enakih možnosti

– učenje strpnosti in sklepanje prijateljstva ne glede na jezikovne, etnične meje

– pridobivanje delovnih spretnosti

– izražanje zdrave tekmovalnosti, reševanje konfliktov na ustrezen način

– spoznavanje novih možnosti za preživljanje prostega časa

– poglabljanje odnosov med mladimi in odraslimi

– pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz socialno ogroženega okolja

UDELEŽENCI

– otroci in mladostniki iz otroških in mladinskih domov iz vse Slovenije

– mladostniki iz ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

– otroci in mladostniki iz centrov za socialno delo

NAŠE AKTIVNOSTI NA MORJU

– ustvarjamo v ustvarjalnih delavnicah (vztrajnost, koncentracija otrok na svoje delo)

– vadimo plavalne veščine (razvijamo motorične sposobnosti)

– učimo se pozitivne samopodobe in zaupanja vase

– organiziramo športne igre (paraolimpijada)

– učimo se ročnih spretnostih, igranje na bobne in prilagajanje na življenje na barki (čistoča barke, priprava hrane)