OTROŠKI KULTURNO UMETNIŠKI FESTIVAL VURKO FEST

Akronim: VURKO
Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2)
Celotna vrednost operacije: 62.431,91 EUR
Znesek sofinanciranja iz ESKRP: 37.297,75 EUR

Vodilni partner: OBČINA DUPLEK

Projektni partnerji:

– OSNOVNA ŠOLA DUPLEK

– OSNOVNA ŠOLA KORENA

– GLEDALIŠKO DRUŠTVO VURBERK

– EMILIJAN KOKOL, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Operacija je skozi izvedene aktivnosti zasledovala naslednje cilje:

C1 – ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Cilj A1 – ohranitev delovnih mest pri nosilcu operacije, posredno pa tudi pri partnerjih

Cilj A2 – novi produkti in storitve na območju LAS

Glavne aktivnosti:

Obnova prireditvenega odra in sanitarij na gradu Vurberk je potekala v
sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Občina je poskrbela za
zamenjavo starih lesenih odrskih desk z novimi in za kompletno obnovo
sanitarij, v okviru katere je bil odstranjen stari prepereli odmet, stara
keramika in sanitarna oprema. Izvedena so bila slikopleskarska dela,
nameščena nova keramika, nova sanitarna oprema in izdelana nova lesena
notranja in vhodna vrata. Ob navedenem je občina financirala tudi
vzpostavitev outdoor igre za mobilne telefone – Vurkov zaklad. Gre za igro,
ki zahteva fizično prisotnost na lokaciji in temelji na lokalnih
zgodovinskih dejstvih ter legendah z nadgradnjo naravovarstvenih vsebin
območja Natura 2000, kjer se grad nahaja. Rodila se je maskota – zmajček
Vurko, ki bo redni spremljevalec športnih in kulturnih dogodkov v občini,
pa tudi v gosteh.

Otroci obeh krajevnih osnovnih šol so iz umetniškega materiala, ki ga je
financira šola Duplek ustvarjali obleke in odrsko sceno gledališke
predstave lokalnih legend in pripovedk iz otroške slikanice Aleksander in
vurberški zmaj. Otroci šole Duplek so skupaj z vrstniki iz šole Korena med
šolskim letom pridno ustvarjali in se učili zgodbice, pri čemer so jim
pomagali člani Gledališkega društva Vurberk, ki so zagotovili nakup
kravatnih mikrofonov. Vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje,
druženje, raziskovanje in učenje, s prenosom znanj in izkušenj med
udeleženci iz ranljivih skupin; otroci in starejši. Da je bil celoten
festival kar najbolj profesionalno voden in usmerjan je poskrbel moderator
in napovedovalec; za primerno osvetljenost in ozvočenje ter posebne scenske
efekte, pa so poskrbeli profesionalni mojstri tona. Oba stroška je pokrila
šola Korena. Vsi statisti (otroci) so bili oblečeni v enake potiskane
majčke. Otroci folklorne skupine šole Korena so izvedli nastop v novih
folklornih oblekah. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (partner iz
gospodarstva) pa je vodil delavnico s peko piškotov – zmajčkov iz moke
grozdnih pečk. Na podlagi likovno literarnega ustvarjanja je nastala tudi
fotoknjiga.

Pričakovani učinki operacije:

Obnova grajskega prizorišča, otroški kulturno umetniški festival in outdoor
igra so prinesli številne pozitivne učinek za občino, kraj, lokalno
prebivalstvo in območje celotnega LAS. Vse navedeno bo prispevalo k
popestritvi turistične ponudbe, s poudarkom na ohranjanju kulturne,
zgodovinske in naravovarstvene dediščine. Grad Vurberk in njegovo širše
območje bo postal prostor za medgeneracijsko druženje različnih ciljnih
skupin. Z operacijo je nastal še nov produkt – outdoor igrica za mobilne
telefone, ki bo vzpodbuda za aktivno preživljanje časa in bo uporabnike
skozi igro napotila na sprehod po bližnji okolici, od ene do druge točke,
skozi napeto zgodbo, ki temelji na zgodovinskih dejstvih in naravnih
vrednotah Nature 2000.

Kazalniki:

V okviru operacije zasledujemo prav vse kazalnike SLR LAS Ovtar; ohranjamo
delovna mesta, vzpostavljamo nove vsebine in produkte v mreži Ovtarjeve
ponudbe in produkte, ki prispevajo k razvoju turizma, vzpostavljamo nova
partnerstva in medgeneracijsko vključenost, ohranjamo varstvo kulturne in
naravne dediščine. Dodatni kazalniki so še: urejeno prizorišče na prostem,
vključenost ranljivih skupin, otroški kulturno umetniški festival in
outdoor igra.

Strateški cilj:
Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep:
: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in
turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška
dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja