UNESCO ASP

Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 11.000 izobraževalnih ustanov v več kot 180 državah sveta. Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja že več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.
Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:
 Učiti se, da bi vedeli!
 Učiti se delati!
 Naučiti se živeti skupaj!
 Učiti se biti!

Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir. (iz ustave UNESCO, 1945)
Osnovna šola Duplek se je kot članica mreži ASPnet pridružila v šolskem letu 2022/23, saj smo izpolnili vse pogoje za polnopravno članstvo.
Šolska koordinatorica: Alenka Horvat Pavalec