Projekt Rastem s knjigo

Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za osnovne šole, Javna agencija za knjigo (JAK) Republike Slovenije pa ga je začela voditi ob ustanovitvi leta 2009. Izvaja ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so
• spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
• promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
• spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic …
Vsi sedmošolci (in dijaki prvih letnikov srednjih šol) vsako leto prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice. Obisk knjižnice poleg prejema knjige lahko vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige.