PROJEKT/OPERACIJA »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018«

V naši šoli imamo od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018 na pripravniškem delovnem mestu zaposleno učiteljico slovenskega jezika, ker je bil naš zavod izbran na javnem razpisu.
Cilj javnega razpisa je zaposlitev 114 učiteljev začetnikov na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Namen projekta je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.