Projekt KO-DI-CE

PROJEKT KO-DI-CE: Digitalne kompetence za punce

Projekt KO-DI-CE vzgaja uporabnice in ustvarjalke, ki poznajo in koristijo prednosti digitalnih tehnologij ter jih spodbuja k samostojnemu aktivnemu izobraževanju. Poleg tega projekt prispeva k večjemu vključevanju deklet in žensk v tehniških in naravoslovnih aktivnostih ter dvigu njihovega nivoja digitalne kompetentnosti.

CILJ
Ustvarjanje pozitivnih učnih izkušenj, ki bodo dekleta spodbudile k samostojnemu ter kritičnemu raziskovanju in sooblikovanju digitalnega sveta.

NAMEN
Udeleženke navdušiti za nadaljnjo in še naprednejšo uporabo digitalnih tehnologij pri svojih osebnih udejstvovanjih, v izobraževanju in kasneje tudi v poklicu.

TRAJANJE
22 ur

POTEK
Skozi serijo delavnic prototipiranja, programiranja, varnosti na spletu, netikete in uporabe različnih digitalnih orodij dekleta pridobivajo temeljna znanja iz računalništva in informatike ter krepijo svoje digitalne kompetence.

PARTNERJI PROJEKTA:
Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko, s skupino učiteljev in drugih izvajalcev po vsej Sloveniji.