Projekt UNESCO ASP mreža

Slovenska UNESCO ASP mreža je del mednarodne UNESCO ASP mreže šol. Ta je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in trenutno vključuje več kot 11.000 izobraževalnih ustanov v več kot 180 državah sveta. Slovensko UNESCO ASP mrežo sestavlja že več kot 100 vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Člani UNESCO ASP mreže delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.
Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:
 Učiti se, da bi vedeli!
 Učiti se delati!
 Naučiti se živeti skupaj!
 Učiti se biti!
Pedagoška načela:
 delovanje v skladu s 4 stebri izobraževanja,
 delovanje na področju vseh štirih ASP tem, ki so prepletene v način življenja, razmišljanja in usmerjenosti šole,
 odgovorno uresničevanje UNESCO ciljev,
 spreminjanje miselnosti in vrednot,
 prostor za ustvarjanje in preizkušanje inovacij,
 s svojim delovanjem odpiranje v lokalni in globalni prostor,
 povezovanje in rast z ostalimi v mreži skozi nacionalne in mednarodne projekte mreže,
 postavljanje zrcal, evalvirati svoje delo,
 skrbeti za kvaliteto, ki določa status znotraj UNESCO ASP mreže šol.
Teme/vsebine, ki jih bomo poglabljali:
 globalno državljanstvo
 kultura miru in nenasilja
 kulturna dediščina
 kulturna raznolikost
 medkulturno učenje
 trajnostni razvoj
 trajnostni življenjski slog

Osnovna šola Duplek se je kot članica mreži ASPnet pridružila v šolskem letu 2022/23, saj smo izpolnili vse pogoje za polnopravno članstvo.

Projekti, v katerih smo sodelovali v šolskem letu 2022/23:
Pošljimo sapico prijateljstva, Moje pravice, Menjaj branje in sanje, Stara igrača za novo veselje, Drevo – življenje, Gorniški tabor, Izboljšajmo odnos do hrane.

Mednarodni dnevi, ki smo jih obeležili v šolskem letu 2022/23:
Mednarodni dan maternih jezikov, Dan žena, Mednarodni dan zmanjševanja tveganja nesreč, Mednarodni dan strpnosti, Svetovni dan voda, Svetovni dan okolja.

Šolska koordinatorica: Alenka Horvat Pavalec