Eduroam

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Učenci in učitelji naše šole lahko uporabljate vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. V federacijo so vključene ustanove v vseh državah EU, Islandiji, Hrvaški, Turčiji ter Avstraliji in nekaterih državah v Aziji.

Za povezavo potrebujete uporabniški račun, mobilno napravo in ustrezno programsko opremo. Če ste upravičeni do uporabniškega računa ga lahko po izpolnitvi prijavnice dobite od računalnikarja na OŠ Duplek. Po začetni nastavitvi vaše mobilne naprave in programske opreme se bo vaša naprava samodejno povezala v brezžično omrežje domače ali katere koli druge ustanove, vključene v ta projekt.

Na Osnovni šoli Duplek deluje brezžično omrežje Eduroam na območju cele šole in obeh podružnic. Na voljo je za vse naše zaposlene, učence in profesorje. Eduroam je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes.

Prijavnica
Prijavnico natisnite, čitljivo izpolnite in oddajte računalnikarju OŠ Duplek.

Več informacij

Podrobnejše informacije o pravilni namestitvi in nastavitvah dobite na spletnem mestu Arnes.