Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

iz učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto bo potekala 2. in 3. julija ter 27. in 28. avgusta 2018 od 8.00 do 12.30 v OŠ Duplek.

Seznami vseh učnih gradiv po razredih (učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin) za š. l. 2018-19