Prva samotestiranja so za nami. Zahvaljujem se vsem staršem, ki ste že doma pripravili otroke na samotestiranje, saj je na ta način potekalo delo v šoli brez težav in zapletov.
Z določbo četrtega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je Vlada začasno prepovedala zbiranje v šolah za učence, ki samotestiranja v prostorih šole ne izvajajo in določila, da se ti učenci, v skladu z veljavnim sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje (objavljen je v Uradnem listu RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo.

Prepoved zbiranja učencev, ki se ne bodo samotestirali pod pogoji, kot jih določa Odlok, ni določila šola, prepoved izhaja iz veljavnega odloka, ki ga je sprejela Vlada, šola pa ga je dolžna spoštovati in izvajati. Zavedati se moramo, da dokler Ustavno sodišče določenih predpisov morebiti ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo in jih je potrebno upoštevati. Nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo pristojne inšpekcije.

V razmerah v katerih se nahajamo, je potrebno še toliko bolj upoštevati tudi pravice in interese drugih – vsakdo ima namreč pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. Nošenje zaščitne maske in samotestiranje (tako za zaposlene kot tudi za učence) sta osnovna pogoja, da lahko nadaljujemo izobraževanje v prostorih šole.
Pri samotestiranju učencev od 1. do 3. razreda ste lahko starši v šoli tudi prisotni. Vsi učenci, ki teh osnovnih pogojev ne bodo upoštevali se bodo izobraževali na daljavo. V kolikor je takšna odločitev staršev, vas prosim, da to sporočite razredniku.
Za razumevanje in sodelovanje tudi v prihodnje, se vam še enkrat iskreno zahvaljujem.

Sp. Duplek, 19. 11. 2021
Ravnatelj, Đano Novak

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook