Stavka – 14. marec 2018

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca – zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali, naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi kakovost javnega izobraževanja – od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

Splošno stavko v vzgoji in izobraževanju bomo nadaljevali v sredo, 14. marca 2018, zato na ta dan v osnovnih šolah ne bo pouka.

V posameznih izrednih primerih, ki bodo vnaprej (do ponedeljka) dogovorjeni z razrednimi učitelji, bodo stavkajoči poskrbeli za tiste otroke, ki bi se sicer znašli v tveganih razmerah z vidika njihove varnosti (v skupini v Sp. Dupleku za nujno varstvo).

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki vam jih bo stavka povzročila.

Glavni stavkovni odbor SVIZ

Govorilne ure za starše učencev centralne šole

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

Spoštovani starši!

Govorilne ure za starše učencev od 1. do 5. razreda bodo potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu.
Za starše učencev od 6. do 9. razreda pa ostane termin nespremenjen t.j. vsak drugi ponedeljek v mesecu.
O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.
Starši se boste na govorilne ure lahko najavili pri razredniku z vpisom v preglednico, ki bo objavljena na spletni strani naše šole.

Lepo pozdravljeni!

Šolski parlament – “Šola in šolski sistemi”

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook

V ponedeljek, 19. 2. 2018, smo na šoli izvedli šolski parlament na temo Šola in šolski sistemi. Enajst učencev se je od oktobra pripravljalo na to temo, spoznavali so nova znanja, izmenjevali mnenja in se učili zagovarjati svoja stališča. V tem času so spoznavali tuje šolske sisteme, obiskali waldorfsko šolo v Mariboru, opravili razredne ure v 4. in 5. razredih in nato na koncu izvedli šolski parlament, na katerega smo povabili tudi učiteljico ga. Sonjo Ritonijo in ga. Jožico Mikuž Horvat, ki sta nam predstavili, kako je potekalo učenje in življenje otrok v šoli nekoč.
Vsi učenci so se zelo izkazali pri predstavitvah in izražanju svojega mnenja, skupaj pa smo določili tri predstavnike, ki bodo zastopali našo šolo na regijskem otroškem parlamentu v Mariboru. To so: Karolina Pernek 7.b, Urša Koser 8.a in Žana Ivana Sagadin Halužan 8.b.

Mentorica OP: Valentina Gaberšek Jančič

Stran 4 od 44« Prva...23456...102030...Zadnja »